Cultuur en Erfgoed in Elburg; Cultuurbeleving, Culturele activiteiten….

Wat doet de gemeente eigenlijk aan Cultuur, waar zet zij op in en heeft de gemeente zelf ambities??

Team Elburg=Cultuur! werkt vanuit de vijf kernwoorden -Stimuleren, Initiëren, Faciliteren, Verbindingen en Cultureel Ondernemerschap aan cultureel aanbod/culturele activiteiten voor iedereen.

Vanuit de hoofdthema’s Historie, Muziek, Activiteiten en Evenementen, Ouderen, Kinderen en Jeugd, en Kunst en Cultuur werken we aan veel verbinding tússen de onderwerpen en mét partijen aan culturele activiteiten voor iedereen. 75 jaar Vrijheid Elburg, Hanze, Muziek, Archeologie, Klompenpaden, Scholen, Zorgcentra… etc etc; we proberen veel aan elkaar te verbinden en vanuit ‘vraag/behoefte’ inzetten op passende activiteiten.

Midden 2018 zijn we gestart met het opzetten/ontwikkelen van de Cultuurmenukaart. Een website met culturele activiteiten, gericht op welke behoefte bestaat er en welke activiteiten kunnen we aanbieden?

De Cultuurmenukaart ‘faciliteert’ de mogelijkheid om zoveel mogelijk culturele activiteiten voor de verschillende doelgroepen in de gemeente Elburg te plaatsen. Culturele activiteiten opgebouwd vanuit leerdoelen voor het onderwijs maar ook als workshops, losse thema’s én de mogelijkheid voor iedereen om zelf ook een ‘menu’ samen te kunnen stellen; het Cultuurmenu.

Het unieke van de Cultuurmenukaart is dat culturele activiteiten voor de brede aangegeven doelgroepen (inclusieve samenleving) worden ontwikkeld en samengevoegd kunnen worden. Deze kunnen in de toekomst ook ‘geboekt worden’ door recreanten (regio) en toeristen (bezoekers van grotere afstand). Aanbod kan in de basis gelijk zijn maar ook weer specifiek voor bepaalde doelgroepen opgezet en ontwikkeld worden. Op deze wijze kunnen ook ‘cultuur-arrangementen’ ontwikkeld worden en vanzelfsprekend wordt de koppeling gemaakt naar bijvoorbeeld VVV/stadspromotie en musea maar ook ondernemers, instellingen etc etc.

Voor het basisonderwijs is eerder al aanbod ontwikkeld. Dit bestaat uit erfgoed, muziek en overige activiteiten. Dit sluit zoveel mogelijk aan bij de leerdoelen die vastgesteld zijn, maar er is ook wens voor verbreding en vooral naar thema’s en complete verhalen.

Bij een aantal pilots is gepolst hoe we ook culturele activiteiten voor senioren op kunnen pakken. Museum Elburg, Sjoel Elburg, Muziekschool De Spelerij en kunstenaar Rachel Onstwedde hebben vanuit hun kennis en kunde ouderen verteld over vroeger en de gesprekken ontstonden; herkenning en … even terug naar toen… muziek, ook een ‘activiteit’ die altijd aanspreekt; gesprekken over diverse soorten van muziek en ook samen luisteren naar verzoeknummers. De kunstenaar nam de ouderen mee in het schilderen van nostalgische borden; een ‘doe-activiteit’ waarbij natuurlijk ook gesprekken tot stand kwamen.

Vanuit de vraag welke behoeften zijn er en welke activiteiten worden aangeboden? werken we naar culturele activiteiten voor iedereen: jong of oud, scholen, zorgcentra, mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders, recreanten en toeristen, het maakt niet uit!

Vanuit Team Elburg=Cultuur! zal de komende tijd enthousiast gewerkt worden om nieuwe activiteiten te ontplooien.

Aanbod kan door een individuele aanbieder gemaakt worden maar ook kunnen verschillende aanbieders gezamenlijk een arrangement maken. De Cultuurmenukaart moet in zich krijgen dat een willekeurige “klant” zélf ook een arrangement kan samenstellen.

Het ontwikkelen van activiteiten en het samenstellen van de Cultuurmenukaart kost tijd. Vanuit het team Elburg=Cultuur! willen we Initiëren, Stimuleren, Faciliteren, Verbinden en Ondernemen. Dit zijn de kernwoorden die we als team als ‘genen’ hanteren. Deze zijn ook opgenomen in de beleidsvisie ‘Spots op Elburg!’.

Kortom: Op weg naar een veelzijdig aanbod voor alle inwoners en bezoekers van onze gemeente!

Nog even uitgelicht… Hanze: Wij werken op allerlei manieren aan het thema Hanze, HanzeTROTS en HanzeDNA. Dit jaar worden de internationale Hanzedagen gehouden in Brilon (Duitsland). De gemeente Elburg organiseert een eendaagse busreis naar deze mooie Hanzestad op zaterdag 6 juni 2020 . Wilt u hierover meer weten of wilt u mee, kom dan op 6 februari naar ‘T Huiken.