Wat doet de cultuurmakelaar

De functie cultuurmakelaar is een aantal jaren geleden opgepakt door de gemeente Elburg met als doel de leerlingen van de basisscholen binnen de gemeente kennis te laten maken met kunst en cultuur in alle vormen en facetten.
De cultuurmakelaar verbindt vraag en aanbod, stimuleert culturele aanbieders, en adviseert en begeleidt hen daarin om een goed aanbod neer te zetten voor de scholen.
Belangrijke taken van een cultuurmakelaar zijn: het verbinden van partijen, bouwen van bruggen, aanjagen van nieuwe projecten en signaleren van nieuwe ontwikkelingen.

Cultuureducatie is belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen en vormt een basis voor het zelfvertrouwen en het creatief denken van kinderen. Ze leren initiatief nemen, samenwerken en het zelf oplossende vermogen groeit.

Net als elders in het land, is ook hier de afgelopen jaren gebleken dat de inzet van een cultuurmakelaar van waarde is voor een goed gedragen cultuurbeleid. De cultuurmakelaar beschikt over een groot netwerk en heeft kennis over de cultuursector. Daardoor fungeert de cultuurmakelaar als een verbindende schakel in het culturele veld. De cultuurmakelaar werkt als een onafhankelijke partij.

De cultuurmakelaar Elburg vindt het belangrijk om de komende jaren voor nòg meer samenwerking tussen de culturele organisaties te zorgen, en als verbindende factor te kunnen optreden en organisaties met elkaar in contact te brengen.
Dit proberen we te bewerkstelligen door het “buffet” uit te breiden aan de hand van het cultuurmenu. Op deze manier zal in de nabije toekomst dit cultuurmenu niet alleen meer als educatie voor basisscholen in de gemeente Elburg beschikbaar zijn, maar ook voor diverse andere doelgroepen zoals voortgezet onderwijs, ouderen, naschoolse opvang, mensen met een beperking en recreatie/toerisme.